Do ilu dni płatnego urlopu mam prawo?

W Wielkiej Brytanii pracownik pracujący 5 dni w tygodniu ma prawo do 5,6 tygodni płatnego urlopu rocznie - lub 28 dni.

reklama

Pracownicy, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin, również mają prawo do 5,6 tygodni płatnego urlopu w roku - ale liczba dni płatnego urlopu jest obliczana proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni.

Pracownik uzyskuje prawo do urlopu z chwilą dołączenia do firmy.

Wyjazdy na urlop za zgodą pracodawcy

Wynagrodzenie za płatny urlop

Wynagrodzenie za dzień płatnego urlopu jest obliczane na podstawie średniego dziennego wynagrodzenia pracownika.