Wanneer is de deadline voor het indienen van mijn aangifte inkomstenbelasting?

Als u zelfstandige of bedrijfseigenaar bent, moet u uw aangifte inkomstenbelasting (Tax Return) - elk jaar - indienen vóór:

advertentie

  • 31 oktober voor de papieren aangifte.
  • 31 januari voor de online aangifte.

Na deze periode bent u aansprakelijk voor boetes voor te late betaling.

Dit omvat ook uw buitenlandse inkomsten.

U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van de diensten van een accountantskantoor om uw aangifte te behandelen.

In Engeland begint het fiscale jaar op 6 april en eindigt op 5 april van het volgende jaar.

Na 31 januari

Als u uw inkomen op 1 februari nog niet heeft aangegeven, wordt u aangemoedigd om uw aangifte zo snel mogelijk in te dienen om aanzienlijke boetes te vermijden.

Sancties

Als de deadline van 31 januari is verstreken, bent u een eerste boete te laat van £100 verschuldigd.

Deze boete is van toepassing op alle laatkomers, uiteindelijk belastbaar of niet.

U wordt ook blootgesteld aan:

  • Een boete van £10 per dag - met een maximum van £900.
  • Vanaf 6 maanden te laat: nog een boete van £300 of 5% van de verschuldigde belasting.
  • Vanaf een jaar te laat: een extra boete van £300.

U kunt een boete aanvechten alleen als u uw aangifte niet op tijd kunt invullen - om legitieme redenen (ernstige ziekte, overlijden, enz.).