Op hoeveel dagen betaald verlof heb ik recht?

In het VK heeft een werknemer die 5 dagen per week werkt recht op 5,6 weken betaalde vakantie per jaar - oftewel 28 dagen.

Werknemers die in deeltijd werken, hebben ook recht op 5,6 weken betaalde vakantie per jaar - maar het aantal dagen betaalde vakantie wordt naar rato van het aantal gewerkte dagen berekend.

De werknemer krijgt verlofrechten zodra hij in dienst treedt.

Vertrekken met verlof zijn onderworpen aan de toestemming van de werkgever.

Vergoeding voor betaalde vakantie

De vergoeding voor een dag betaald verlof is gebaseerd op het gemiddelde dagloon van de werknemer.