Costurile inventarului de corpuri de iluminat sunt responsabilitatea chiriașului sau a proprietarului?

Costurile inventarului de corpuri de iluminat sunt responsabilitatea chiriașului sau a proprietarului?

În Regatul Unit, inventarul de echipamente este realizat de agenții independente și costurile sunt sistematic împărțite în mod egal între chiriaș și proprietar.

În general, contractul de închiriere stipulează că proprietarul este responsabil pentru costurile de inventar la intrarea contractului de închiriere, iar chiriașul pentru costurile de inventar la ieșirea din contractul de închiriere - sau invers.

După primirea raportului de inventar, chiriașul are 7 zile pentru a adăuga comentariile și pentru a le notifica proprietarului. Când chiriașul pleacă, acest raport va fi folosit ca bază pentru calcularea compensației financiare către proprietar în caz de daune observate.