Zijn er abonnementen voor de congestiezone?

Strikt genomen is er geen abonnement op de zone met congestieheffingen, maar door de implementatie van de automatische betaling van de congestietoeslag kunt u profiteren van een voorkeurstarief van £10,50 per dag (in plaats van £11,50).

De afschrijving is maandelijks en gaat vergezeld van een gedetailleerd overzicht van de data, plaatsen en tijden van binnenkomst / vertrek in de congestiezone.

U kunt tot 5 voertuigen per persoon registreren.

De implementatie van automatische betaling brengt £10 jaarlijkse administratiekosten per geregistreerd voertuig met zich mee.

Als u in de congestieheffingszone woont (congestion charge zone), kunt u profiteren van een korting tot 90% op vertoon van een adresbewijs.