Jaka jest minimalna długość okresu wypowiedzenia w Wielkiej Brytanii?

Jeśli chcesz zrezygnować lub stracisz pracę, przeczytaj ponownie umowę o pracę, aby uzyskać informacje dotyczące długości okresu wypowiedzenia (notice period).

Jeśli Twoja umowa o pracę nie zawiera żadnych informacji, pamiętaj, że istnieją minimalne okresy wypowiedzenia, obliczane na podstawie stażu pracy pracownika:

reklama

  • od 1 miesiąca do 2 lat ciągłej pracy: minimalny okres to jeden tydzień
  • ponad 2 lata ciągłej pracy: minimalny okres to jeden tydzień przepracowany rok - przy maksymalnym okresie 12 tygodni
  • mniej niż 1 miesiąc ciągłej pracy: żaden prawny okres nie jest zdefiniowany przez prawo

Pracodawca lub pracownik nie może wypowiedzieć okresu krótszego niż opisane powyżej.

Jeśli pracownik jest na okresie próbnym (probation period), obowiązują również minimalne okresy opisane powyżej.