Czy za koszty inwentaryzacji armatury odpowiedzialny jest najemca czy właściciel?

Czy za koszty inwentaryzacji armatury odpowiedzialny jest najemca czy właściciel?

W Wielkiej Brytanii inwentaryzacja wyposażenia jest przeprowadzana przez niezależne agencje, a koszty są systematycznie dzielone równo między najemcę i właściciela.

Ogólnie umowa najmu stanowi, że wynajmujący jest odpowiedzialny za koszty zapasów przy wejściu umowy najmu, a najemca za koszty zapasów przy wygaśnięciu umowy - lub odwrotnie.

Po otrzymaniu raportu inwentaryzacji najemca ma 7 dni na dodanie uwag i powiadomienie o nich właściciela. Gdy najemca wyjeżdża, to właśnie ten raport posłuży jako podstawa do obliczenia rekompensaty finansowej dla właściciela w przypadku zaobserwowania szkody.