Wat is de minimumduur van een opzegtermijn in het VK?

Als u ontslag wilt nemen of als u wordt ontslagen, lees dan nogmaals uw arbeidsovereenkomst om informatie te verkrijgen over de duur van uw opzegtermijn (notice period).

Als er geen informatie is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst, houd er dan rekening mee dat er wettelijke minimumtijden zijn voor opzegtermijnen, berekend op basis van de tijd die de werknemer heeft gewerkt:

advertentie

  • tussen 1 maand en 2 jaar aaneengesloten werk: de minimumduur is een week
  • meer dan 2 jaar aaneengesloten werk: de minimumduur is één week per gewerkt jaar - met een maximumduur van 12 weken
  • minder dan 1 maand aaneengesloten werk: geen wettelijke duur is wettelijk bepaald

De werkgever of werknemer mag niet korter opzeggen dan hierboven beschreven.

Als de werknemer een proeftijd heeft (probation period), zijn de hierboven beschreven minimumperioden ook van toepassing.